"Miejsca z Duszą" u Prezydenta RP - Obywatelska Inicjatywa Lokalna

 "Miejsca z Duszą" u Prezydenta RP - Obywatelska Inicjatywa Lokalna

„Jesteśmy partnerstwem miejscowości niezwykłych, położonych na Warmii i Mazurach. Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn i dbamy o poprawę jakości życia. Tworzymy wspólną ofertę turystyczną opartą na unikalnych walorach historycznych, kulturowych i przyrodniczych.” Dlatego właśnie zgłosiliśmy Partnerstwo do konkursu na Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP w kategorii Obywatelska Inicjatywa Lokalna.

Oferta "Miejsc z Duszą. Partnerstwa miejscowości tematycznych Warmii i Mazur" znalazła się na stronie Prezydenta RP. 

Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest miejscem gromadzenia i rozpowszechniania dobrych praktyk.  Dzięki profesjonalnej i atrakcyjnej ofercie turystycznej, zaangażowaniu mieszkańców, wspaniałym walorom  przyrodniczym - mamy szansę na zdobycie Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP.
 

http://www.prezydent.pl/witryna-obywatelska/witryna-obywatelska/projekt,109.html