Kampania 1% dla OPP. Spoty dla organizacji

Kampania 1% dla OPP. Spoty dla organizacji

Przy składaniu wniosku i materiału do telewizji kluczowym czynnikiem jest kolejność ich nadsyłania. Daj swojej organizacji szansę na 1%

Nieodpłatne informowanie w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego- to możliwość dla OPP zdobycia środków w ramach kampanii 1%.

Proponujemy przygotowanie (odpłatne) materiału zgodnie z wytycznymi przygotowania i rozpowszechniania w programach Telewizji Polskiej audycji informujących o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.


Sprawdź nasze realizacje na stronie www.telewizjaobywatelska.org.pl
lub przykładowe spotyPrzy składaniu wniosku i materiału do telewizji kluczowym czynnikiem jest kolejność ich nadsyłania. 
Daj swojej organizacji szansę na 1%