Szkolenie dla Pełnomocników- Miłomłyn 18-19.10

Zapraszamy na szkolenie, które z jednej strony stworzy przestrzeń do refleksji i dyskusji nad budowaniem współpracy trzeciego sektora i administracji publiczne, z drugiej pozwoli przygotować się do wypracowania rzetelnego dokumentu, jakim jest program współpracy jst z organizacjami pozarządowymi.

Dzień dobry
chcielibyśmy zaprosić Pełnomocników ds. organizacji pozarządowych oraz urzędników zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi 
na szkolenie dotyczące tworzenia podstawowego dokumentu regulującego współpracę na poziomie lokalnym- PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.
To swego rodzaju przewodnik samorządu w zakresie współpracy na rzecz realizacji zadań publicznych. Co powinien zawierać? Jak go tworzyć modelowo? Kogo zaprosić do współpracy? Co zrobić, aby był to dokument żywy, tworzony z ludźmi i dla ludzi?

Zapraszamy na szkolenie, które z jednej strony stworzy przestrzeń do refleksji i dyskusji nad budowaniem współpracy trzeciego sektora i administracji publiczne, z drugiej pozwoli przygotować się do wypracowania rzetelnego dokumentu, jakim jest program współpracy jst z organizacjami pozarządowymi.


OFERTA SZKOLENIA DO POBRANIA

ZGŁOSZENIE DO POBRANIA

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 października 2012.
fax: 55 230 40 36
e-mail: a.olszewska@adrem.elblag.pl


z poważaniem
koordynator szkolenia
Aleksandra Olszewska
695702 447
a.olszewska@adrem.elblag.pl


AD REM Sp. z o.o.
podmiot ekonomii społecznej utworzony przez Stowarzyszenie ESWIP
www.adrem.elblag.pl
tel. 55 230 40 36