Targi Ekonomii Społecznej podczas Forum Inicjatyw Lokalnych - Zalesie 2018

Targi Ekonomii Społecznej podczas Forum Inicjatyw Lokalnych - Zalesie 2018

Za nami VII edycja FIL Warmii i Mazur 2018 dla 4 województw Polski Wschodniej.

W tym roku byliśmy organizatorami Forum Inicjatyw Lokalnych, odbyło się ono w dniach  11-13 października 2018 roku w Zalesiu koło Olsztyna.

Tegoroczne Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur 2018 upłynęło pod hasłem: „W poszukiwaniu modelu aktywnej, solidarnej i przedsiębiorczej społeczności lokalnej Polski Wschodniej”.

Spotkanie było  przestrzenią do dyskusji, wymiany doświadczeń i edukacji w obszarze aktywności jednostek, grup, społeczności, organizacji, a także instytucji - zarówno tych działających na obszarach wiejskich, jak i w małych miasteczkach czy miastach. Łącznie udział w nim wzięło około 200 osób.

Elementem Forum były również Targi Ekonomii Społecznej, z przebiegu których prezentujemy tu kilka zdjęć:)