Przedłużamy nabór do Inkubatora Przedsiębiorczości

Przedłużamy nabór do Inkubatora Przedsiębiorczości

Inkubacja kojarzy się przede wszystkim z opieką i ze szczególną troską o życie ludzkie, a naszym ciałem stają się w tym przypadku młode firmy, funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata i to właśnie one mogą u nas skorzystać z bardzo taniego wsparcia specjalistycznego. Zadzwoń już dzisiaj po szczegóły. Runda rekrutacyjna rozpoczyna się od 1 lipca.

Inkubator to podmiot, który wspiera rozwijające się firmy, tzw. startupy w początkowej fazie rozwoju, dofinansowany przez Unię Europejską. W ofercie mamy usługi biznesowe z zakresu doradztwa, prawa, szkoleń, rachunkowości, promocji, marketingu, coachingu, mentoringu, a także ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne – przyp. red.). Są to usługi specjalistyczne, świadczone przez wykwalifikowaną kadrę. Młoda firma, która zgłasza się do Inkubatora i prosi o nasze wsparcie, może z niego skorzystać po atrakcyjnych cenach.

Najbliższe rundy rekrutacyjne:

- od 01.05.2020r. do 31.05.05.2020r., ogłoszenie wyników dla tury nr 05/2020 – dnia 02.06.2020r.

-  od 01.06.2020r. do 30.06.2020r., ogłoszenie wyników dla tury nr 06/2020 – dnia 02.07.2020r.

-  od 01.07.2020r. do 31.07.2020r., ogłoszenie wyników dla tury nr 07/2020 – dnia 03.08.2020r.

- od 01.08.2020r.  do 31.08.2020r., ogłoszenie wyników dla tury nr 08/2020 – dnia 02.09.2020r.

- od  01.09.2020r. do 30.09.202r., ogłoszenie wyników  dla tury nr 09/2020 – dnia 02.10.2020r.

- od 01.10.2020r. do 31.10.2020r., ogłoszenie wyników dla tury nr 10/2020 – dnia 03.11.2020r.

- od 01.11.2020r. do 30.11.2020r., ogłoszenie wyników dla tury nr 11/2020 – dnia 03.12.2020r.

- od 01.12.2020r. do 31.12.2020r., ogłoszenie wyników dla tury nr 12/2020 – dnia 05.01.2020r

Wachlarz proponowanych usług w Inkubatorze:

Pakiet podstawowy: usługi księgowe, pomieszczenie biurowe lub usługa wirtualnego biura, wsparcie opiekuna biznesowego.

Pakiet dodatkowy (co najmniej trzy usługi do wyboru):

Usługi ICT: usługa wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych dla inkubowanych przedsiębiorstw obejmująca: świadczenie usług drogą elektroniczną, zakup usług związanych z prowadzeniem działalności w ramach e-usług, usługi informatyczne, techniczne, doradcze, szkoleniowe (związane bezpośrednio z uruchomieniem i obsługą ICT), instalacja oprogramowania niezbędnego do uruchomienia i prowadzenia usług.

Doradztwo prawne: doradztwo, wybór właściwej formy prawnej i procedur urzędowych dotyczących zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstwa, prawo zamówień publicznych, prawo pracy, prawo własności intelektualnej, pomoc w negocjacjach i sformułowaniu umowy licencyjnej.

Doradztwo: pozyskiwanie finansowania na działalność gospodarczą (w tym ze środków bezzwrotnych) oraz tworzenie biznesplanów, budowanie modeli biznesowych.

Coaching: indywidualny lub grupowy, obejmujący wyznaczenie i realizację celów w oparciu o indywidulany plan wsparcia.

Mentoring: rozwój kompetencji zarówno merytorycznych, jak i związanych z rozwojem osobistym. Opieka nad rozwijaniem kompetencji oraz asysta w prowadzeniu działalności.

Szkolenia: podnoszące kompetencje i kwalifikacje z zakresu rozwoju osobistego i społecznego, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zespołami, marketingowe, sprzedażowe, zawodowe i itp. Dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw.

PR i Marketing: w ramach opracowanego planu strategii marketingowej firmy obejmującego: misję i cele, zadania rynkowe, analizę zewnętrzną i wewnętrzną, budżet marketingowy, analizę źródeł promocji i rozwiązania w zakresie działań marketingowych; opracowanie księgi wizualizacji przedsiębiorstwa (logotyp, wizualizacja materiałów promocyjnych itp.); opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych (wizytówki, ulotki, banery, oklejanie samochodu służbowego, stanowiska targowe, filmy promocyjne, kampanie w mediach, w tym w mediach społecznościowych, prowadzenie i zarządzanie kontami społecznościowymi przedsiębiorstw, tworzenie stron internetowych).

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 695-702-447, można także pisać na adres: adrem@adrem.elblag.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 


Pliki do pobrania