Zapytanie nr 1

Zapytanie nr 1

Ad Rem sp.  z o.o. , ul. Związku Jaszczurczego, 82-300 Elbląg,  zaprasza do złożenia oferty w w sprawie udzielenia zamówienia na realizację: usługi z zakresu ICT oraz usługi specjalistyczne w zakresie promocji i reklamy.

Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania cenowego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

W załączeniu przekazujemy formularz rozeznania cenowego  wraz z załącznikami .


Pliki do pobrania