Zapytanie ofertowe nr 01.ZO.2020 - zostało anulowane

Informujemy, że postępowanie numer 01.ZO.2020r. zostało anulowane.