WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/WiM/2021

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/WiM/2021

W związku z prowadzeniem projektu pn. „Starter WiM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 1/WiM/2021 na świadczenie usług prawnych w Inkubatorze Przedsiębiorczości dla przedsiębiorców w początkowej fazie rozwoju.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:

Radca Prawny Karolina Gazda

81-304 Gdynia

ul. Śląska 51/1

NIP: 9581350969