Olsztyn. Szkolenie z generatora wniosków RPO WiM 2014-2020

Olsztyn. Szkolenie z generatora wniosków RPO WiM 2014-2020

Ruszyły już pierwsze nabory wniosków w ramach RPO WiM. Aby dobrze się do nich przygotować oraz zwiększyć swoje szanse na przygotowanie dobrego wniosku i otrzymanie dofinansowania, proponujemy Państwu szkolenie w zakresie przygotowania projektu oraz wniosku finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WiM 2014-2020.

Szanowni Państwo,

Lata 2014-2020 to nowe możliwości finansowe dla podmiotów z Warmii i Mazur. Wszystko to za sprawą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). To dzięki niemu, oprócz projektów inwestycyjnych, możliwe będzie wsparcie projektów społecznych (szkoleniowych, doradczych, edukacyjnych) m.in. w dziedzinie edukacji, przedsiębiorczości, rynku pracy, włączenia społecznego. Przedsięwzięcia te będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Zapraszamy na szkolenie: Wygeneruj projekt - tworzenie projektu i obsługa generatora wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Program szkolenia został tak skonstruowany aby dać Państwu najważniejszą wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego przygotowania projektu i wniosku. W trakcie zajęć, oprócz teorii zaplanowane zostały także warsztaty, których celem jest przećwiczenie najbardziej problematycznych kwestii przy planowaniu projektu.

Cele szkolenia:

podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy metodą projektową;

podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania projektu;

podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania wniosku finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020);

podniesienie wiedzy nt. kwalifikowalności wydatków finansowanych z EFS w latach 2014-2020.

 

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Szkolenie adresowane do pracowników podmiotów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020.

W szczególności zapraszamy osoby zainteresowane pozyskiwaniem środków w obszarach edukacji, pomocy społecznej, rynku pracy, przedsiębiorczości.

Koszt szkolenia: 550zł netto/os
terminy: 
10 grudnia - Olsztyn, hotel Omega


szczegóły: http://www.patentnaprojekt.eu/szkolenia/35,wygeneruj-projekt-tworzenie-projektu-i-obsluga-gen