Rozeznanie cenowe RC/1/WiM/2021

Rozeznanie cenowe RC/1/WiM/2021

W związku z realizacją przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania inicjatyw Pozarządowych oraz AdRem Spółkę z o.o. projektu Inkubator Przedsiębiorczości „Starter WiM” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

Usługę przygotowania planów marketingowych dla firm w początkowej fazie rozwoju, objętych programem inkubacji, w zakresie minimum:

1.      Wstęp

a.      Dane firmy

b.      Opis działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

2.      Analiza dotychczasowych działań marketingowych

3.      Cel planu marketingowego

4.      Analiza rynku

a.      Charakterystyka branży

b.      Charakterystyka segmentów docelowych

c.       Wykaz i charakterystyka firm konkurencyjnych

5.       Założenia planu strategicznego (analiza SWOT)  

6.      Strategia cenowa

7.      Strategia dystrybucji

8.      Strategia promocji i reklamy

9.      Sposoby ewaluacji

Usługa będzie zrealizowana dla 10 przedsiębiorców do końca listopada 2021 roku oraz 20 przedsiębiorców w latach 2022-2023.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 22.10.2021 do godziny 15:00 - drogą mailową na adres: a.placzynski@eswip.pl lub osobiście w siedzibie Inkubatora – Elbląg, Plac Dworcowy 3 na dołączonym formularzu ofertowym wskazując cenę brutto za wykonanie planu marketingowego dla 1 przedsiębiorstwa.


Pliki do pobrania