Rozeznanie cenowe RC/2/WiM/2021

Rozeznanie cenowe RC/2/WiM/2021

W związku z realizacją przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania inicjatyw Pozarządowych oraz AdRem Spółkę z o.o. projektu Inkubator Przedsiębiorczości „Starter WiM” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

Usługę przygotowania dokumentów zawierających wstępną analizę oraz propozycję rozwiązań w obszarze marketingowym dla firm w początkowej fazie rozwoju, objętych programem inkubacji, w zakresie minimum:

1. Charakterystyka odbiorców (grupy odbiorców produktów/usług)

2. Analiza dotychczasowych działań promocyjnych

3. Roczny plan działań marketingowych.

4. Sposoby ewaluacji

 

Usługa będzie zrealizowana dla 5-10 przedsiębiorców do końca 2021 roku oraz 20-25 przedsiębiorców w latach 2022-2023.

 

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 10.11.2021 do godziny 15:00 - drogą mailową na adres: a.placzynski@eswip.pl lub osobiście w siedzibie Inkubatora – Elbląg, Plac Dworcowy 3 na dołączonym formularzu ofertowym wskazując cenę brutto za opracowanie dokumentu  dla 1 przedsiębiorstwa.


Pliki do pobrania