Inkubator Przedsiębiorczości "Starter WiM" - Rekrutacja

Jesteś Mikro, Małym lub Średnim przedsiębiorstwem? Posiadasz siedzibę na terenie woj. warmińsko-mazurskiego? Działasz na rynku nie dłużej niż 3 lata*?

Jeżeli odpowiedziałeś ,,TAK'' na powyższe pytania oferta inkubatora przedsiębiorczości jest właśnie dla Ciebie!

Przedsiębiorcy, którzy złożą formularz zgłoszeniowy i pomyślnie przejdą proces rekrutacji, zostaną objęci szerokim zakresem wsparcia:

PAKIET PODSTAWOWY (obligatoryjny):

  • wsparcie opiekuna biznesowego,
  • usługa coachingu i tworzenia biznesplanu,
  • usługa specjalistyczna w zakresie tworzenia planu marketingowego,
  • najem biura lub wirtualne biuro.

PAKIET DODATKOWY (fakultatywny)

  • Usługi technologii informacyjno - komunikacyjnych
  • Usługi prawne
  • Usługi księgowe
  • Usługi specjalistyczne (związane z promocją)
  • Mentoring
  • Szkolenia

Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu:  695 702 447, w siedzibie Inkubatora, która mieści się w Elblągu przy ul. Plac Dworcowy 3 oraz na stronie internetowej www.adrem.elblag.pl.

Rekrutacja przedsiębiorstw zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Inkubatora rusza 14.02.2023 roku i potrwa do 24.02.2020. Liczba miejsc jest ograniczona. Przedsiębiorstwa zainteresowane uczestnictwem w projekcie powinny złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych:

1. Formularz rekrutacyjny

2. Klauzula informacyjna RODO

3. Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS US

4.. Wydruk z CEiDG lub KRS


Pliki do pobrania