Zapytanie ofertowe numer 02.ZO.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usług doradztwa prawnego w ramach  projektu „Starter WiM”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.


Pliki do pobrania