ZAPYTANIE OFERTOWE 1/WIM/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/WIM/2021

W związku z prowadzeniem projektu pn. „Starter WiM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, kierujemy zapytanie ofertowe na świadczenie usług prawnych w Inkubatorze Przedsiębiorczości dla przedsiębiorców w początkowej fazie rozwoju.

Oferty przyjmujemy do 8 marca 2021 r. do godz. 10:00.


Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania poniżej.

 

Odpowiedzi na przesłane pytania z dnia 05.03.2021:

1. Czy tylko jedna osoba może być wyznaczona do realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy?

Może być wyznaczonych kilka osób.

2. Czy jest przewidziana minimalna lub maksymalna łączna liczba godzin doradczych?

Nie jest przewidziana minimalna, ani maksymalna liczba godzin doradczych.

3. Czy w razie wyrażenia zapotrzebowania na spotkanie lub przygotowania np. regulaminu zastosowanie znajdzie zawsze termin 2 dni na przeprowadzenie spotkania lub przygotowania dokumentu?

W ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez inkubowane przedsiębiorstwo powinno nastąpić wykonanie usługi opisanej w punkcie 2.1), natomiast usługi opisane w punkcie 2.2) powinny zostać w tym czasie rozpoczęte.

4. Czy prace merytoryczne związane z przygotowaniem do spotkania/konsultacji będą uwzględniane w liczbie godzin doradczych?

Tak, do liczby godzin doradczych liczony jest całkowity czas realizacji usługi.

5. W jaki sposób będzie dokonywana ocena ofert w kryterium jakości, jeżeli do realizacji będzie delegowanych kilka osób, z których każda będzie miała inne doświadczenie? Czyje doświadczenie będzie brane pod uwagę?

Zgodnie z zapisem 10.4.c) "W przypadku zgłoszenia większej ilości osób do wykonania usług pod uwagę będzie brane doświadczenie osoby z najmniejszym doświadczeniem."

6. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o informację jaki jest szacowany zakres godzin na miesiąc?

Zakres godzin w każdym miesiącu realizacji usługi, będzie uzależniony od bieżących potrzeb zgłoszonych przez inkubowanych przedsiębiorców.


Pliki do pobrania