Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca przedsiębiorstw zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości rozpoczyna się dnia 14.04.2023r. i potrwa do 20.04.2023r..

Przedsiębiorstwa zainteresowane uczestnictwem w projekcie powinny złożyć komplet następujących dokumentów rekrutacyjnych (do pobrania z naszej strony internetowej):

1. Formularz rekrutacyjny.

2. Klauzulę informacyjną RODO.

3. Oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US.

4. Wydruk z CEiDG lub KRS.

 


Pliki do pobrania


inkubator