Szkolenia i doradztwo

Inkubator Przedsiębiorczości, który prowadzony jest przez ADRem – Spółkę non - profit serdecznie zaprasza na szkolenie “Budowanie relacji w współpraca z klientem”.

Szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej, pracowników, współpracowników, wolontariuszy i wszystkich zainteresowanych budowaniem skutecznych relacji interpersonalnych z klientami podmiotów ekonomii społecznej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy zajmują się bądź planują swój rozwój w kierunku sprzedaży usług i produktów spółek non-profit, spółdzielni socjalnych, fundacji, stowarzyszeń, CIS, ZAZ, itd. Zapraszamy także osoby zainteresowane rozwojem działalności gospodarczej w swoim PES.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim tym, którzy dbają o samorozwój, szukają nowych metod pracy bądź inspiracji do rozwoju.

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Zakres programowy:

·  Obsługa klienta –  oczekiwania klienta vs motywacja sprzedawcy

·  Rola komunikacji w sprzedaży

·  Współpraca z tzw. trudnym klientem

·  Zarządzanie konfliktem obszar trudnych rozmów z klientem

 • Reklamacje

 

Termin szkolenia:

19-20.08.2023r.
w godz. 9.00 – 16.00
 

Koszt szkolenia: 1050,00 zł za 1 osobę

UWAGA! Zgłoś więcej niż 3 osoby a dostaniesz dodatkowy rabat

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny

Serdecznie zapraszamy!!!

 

 

Inkubator Przedsiębiorczości, który prowadzony jest przez ADRem – Spółkę non - profit serdecznie zaprasza na szkolenie “Zarządzanie zespołem w przedsiębiorstwach społecznych”.

Szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej, pracowników, współpracowników, wolontariuszy i wszystkich zainteresowanych zarządzaniem zasobami ludzkimi w podmiotach o nieco innej specyfice niż „standardowe” przedsiębiorstwo, Zapraszamy przedstawicieli spółek non-profit, spółdzielni socjalnych, fundacji, stowarzyszeń, CIS, ZAZ, i innych, którym znana jest tematyka ekonomii społecznej. Zapraszamy też osoby zainteresowane tworzeniem i zarządzaniem podmiotami ekonomii społecznej.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim tym, którzy dbają o samorozwój, szukają nowych metod pracy bądź inspiracji do rozwoju.

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Zakres programowy:

 • Specyfika pracy i zarządzania PES
 • Style zarządzana a typologia osobowości
 • Komunikacja
 • Motywacja
 • Radzenie sobie za stresem
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Dokumentacja związana z ZZL


Termin szkolenia:

5-6.08.2023r.
w godz. 9.00 – 16.00
 

Koszt szkolenia: 1050,00 zł za 1 osobę

UWAGA! Zgłoś więcej niż 3 osoby a dostaniesz dodatkowy rabat

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny

Serdecznie zapraszamy!!!

 

 

Pomożemy Ci zdobyć fundusze na dofinansowanie szkoleń:

 • wspólnie określimy Twoje potrzeby szkoleniowe,
 • pomożemy Ci wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie,
 • Ty podpiszesz umowę z Operatorem (podmiotem, od którego otrzymasz dofinansowanie), a my zajmiemy się organizacją szkolenia,
 • po jego zakończeniu my dostarczymy niezbędną dokumentację do rozliczenia z Operatorem.

Obszary kompetencji szkoleniowych Akademii MŚP 
Celem projektu Akademia Menadżera MŚP jest dofinansowanie wsparcia szkoleniowego i/lub doradczego dla kadry menadżerskiej mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi.


Skorzystać z dofinansowania mogą: właściciele firm, kadra menadżerska lub osoby przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego w MŚP.


Wsparcie w postaci refundacji kosztów szkoleń i/lub doradztwa danemu przedsiębiorcy udzielane jest przez Operatora właściwego dla województwa, na terenie którego znajduje się siedziba przedsiębiorcy (wsparciem można także objąć pracowników oddziałów/filii przedsiębiorstwa które znajdują się na terenie innego województwa).


Usługi doradcze i/lub szkoleniowe przedsiębiorcy wybierają z Bazy Usług Rozwojowych. Mogą to być tylko usługi, które pozwolą:
diagnozować (o ile przedsiębiorstwo nie dysponuje taką analizą strategiczną): potrzeby przedsiębiorstwa (celem analizy strategicznej ma być poznanie specyfiki prowadzonego biznesu i planów rozwojowych firmy) i/lub luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.
przeszkolić menedżerów z mikro, małej lub średniej firmy, w tym: właścicieli, pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku i/lub pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.


Oferujemy:

 • przygotowanie formularza rejestracyjnego oraz przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o pomoc w uzyskaniu refundacji;
 • opracowanie diagnozy potrzeb rozwojowych;
 • realizację usługi rozwojowych: szkoleń i doradztwa dla właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie uniwersalnych kompetencji menadżerskich;
 • przygotowanie dokumentów do rozliczenia dofinansowania. 

 


Jeżeli prowadzisz firmę z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, która ma swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskim od co najmniej 6 miesięcy, możesz skorzystać z dofinansowania w wysokości do 80% dla Ciebie i pracowników Twojego przedsiębiorstwa.

Średni koszt jednego szkolenia nie powinien przekraczać kwoty 3000,00 zł.


Wysokość refundacji kosztów szkolenia wynosi 50% i może zostać podniesiona do maksymalnie 80% w przypadku, gdy: 

Skorzystaj z naszej oferty!
Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą oraz salą szkoleniową w Elblągu.