Szkolenia i doradztwo

Pomożemy Ci zdobyć fundusze na dofinansowanie szkoleń:

  • wspólnie określimy Twoje potrzeby szkoleniowe,
  • pomożemy Ci wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie,
  • Ty podpiszesz umowę z Operatorem (podmiotem, od którego otrzymasz dofinansowanie), a my zajmiemy się organizacją szkolenia,
  • po jego zakończeniu my dostarczymy niezbędną dokumentację do rozliczenia z Operatorem.

Obszary kompetencji szkoleniowych Akademii MŚP 
Celem projektu Akademia Menadżera MŚP jest dofinansowanie wsparcia szkoleniowego i/lub doradczego dla kadry menadżerskiej mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi.


Skorzystać z dofinansowania mogą: właściciele firm, kadra menadżerska lub osoby przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego w MŚP.


Wsparcie w postaci refundacji kosztów szkoleń i/lub doradztwa danemu przedsiębiorcy udzielane jest przez Operatora właściwego dla województwa, na terenie którego znajduje się siedziba przedsiębiorcy (wsparciem można także objąć pracowników oddziałów/filii przedsiębiorstwa które znajdują się na terenie innego województwa).


Usługi doradcze i/lub szkoleniowe przedsiębiorcy wybierają z Bazy Usług Rozwojowych. Mogą to być tylko usługi, które pozwolą:
diagnozować (o ile przedsiębiorstwo nie dysponuje taką analizą strategiczną): potrzeby przedsiębiorstwa (celem analizy strategicznej ma być poznanie specyfiki prowadzonego biznesu i planów rozwojowych firmy) i/lub luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.
przeszkolić menedżerów z mikro, małej lub średniej firmy, w tym: właścicieli, pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku i/lub pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.


Oferujemy:

  • przygotowanie formularza rejestracyjnego oraz przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o pomoc w uzyskaniu refundacji;
  • opracowanie diagnozy potrzeb rozwojowych;
  • realizację usługi rozwojowych: szkoleń i doradztwa dla właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie uniwersalnych kompetencji menadżerskich;
  • przygotowanie dokumentów do rozliczenia dofinansowania. 

 


Jeżeli prowadzisz firmę z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, która ma swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskim od co najmniej 6 miesięcy, możesz skorzystać z dofinansowania w wysokości do 80% dla Ciebie i pracowników Twojego przedsiębiorstwa.

Średni koszt jednego szkolenia nie powinien przekraczać kwoty 3000,00 zł.


Wysokość refundacji kosztów szkolenia wynosi 50% i może zostać podniesiona do maksymalnie 80% w przypadku, gdy: 

Skorzystaj z naszej oferty!
Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą oraz salą szkoleniową w Elblągu.