Rusza pierwszy nabór do inkubatora przedsiębiorczości w tym roku!!!

Rusza pierwszy nabór do inkubatora przedsiębiorczości w tym roku!!!

Jesteś Mikro, Małym lub Średnim przedsiębiorstwem? Posiadasz siedzibę na terenie woj. warmińsko-mazurskiego? Działasz na rynku nie dłużej niż 3 lata?

Jeżeli odpowiedziałeś ,,TAK'' na powyższe pytania oferta inkubatora przedsiębiorczości jest właśnie dla Ciebie!

Przedsiębiorcy, którzy złożą formularz zgłoszeniowy i pomyślnie przejdą proces rekrutacji, zostaną objęci szerokim zakresem wsparcia:

PAKIET PODSTAWOWY:

wsparcie opiekuna biznesowego, usługa coachingu i tworzenia biznesplanu, usługa specjalistyczna w zakresie tworzenia planu marketingowego, najem biura lub wirtualne biura

PAKIET DODATKOWY

Usługi technologii informacyjno - komunikacyjnych

Usługi prawne

Usługi księgowe

Usługi specjalistyczne

Mentoring

Szkolenia

Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem: 786 935 565, w siedzibie Inkubatora, która mieści się w Elblągu przy ul. Plac Dworcowy 3 oraz na stronie internetowej www.adrem.elblag.pl.

Rekrutacja przedsiębiorstw zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Inkubatora rusza 24 stycznia 2022 roku i potrwa do 25 marca 2022. Liczba miejsc jest ograniczona. Przedsiębiorstwa zainteresowane uczestnictwem w projekcie powinny złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych:

1. Formularz rekrutacyjny

2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

3. Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS

4. Oświadczenie o niezaleganiu wobec US

5. Wydruk z CEiDG lub KRS


Pliki do pobrania